Tuinonderhoud is een buurtinitiatief

Iedere tuin vraagt om onderhoud. Voor dit onderhoud ben je als huurder zelf verantwoordelijk. Een goed onderhouden tuin is niet alleen plezierig voor jou als bewoner, maar ook bepalend voor de sfeer en uitstraling van de buurt.
Huurdersvereniging ‘De Bult’ ziet in de her en der slecht onderhouden tuinen, meestal een doorn in het oog van de hele buurt, een verantwoordelijkheid voor de buurt om hier gezamenlijk mee aan de slag te gaan en een plan op te zetten de problemen beheersbaar te maken en wanordelijke tuinen onder controle te krijgen. Hiermee wordt de buurt een stuk netter, bovendien wordt de hand gereikt naar mensen die het zelf misschien niet kunnen en op deze manier weer bij de buurt betrokken worden! Graag zien wij als bestuur van de Huurdersverenigingen tips en opmerkingen over dit onderwerp tegemoet op onze vernieuwde website.