Omzien naar de vreemdeling

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende, de vreemdeling onder ons.
Misschien woont er in uw buurt ook een vreemdeling, meestal asielzoekers, die op Urk, na hun verblijfsvergunning gekregen te hebben, een woning aangeboden krijgen. Bent u al eens om een hoekje wezen kijken? Door deze mensen onderdeel van uw buurt te maken, zodat ze erbij gaan horen, zal de ‘integratie’ stukken beter verlopen dan wanneer ze altijd in een isolement blijven.
Wanneer de buurt deze mensen als een buurtbewoner accepteren ligt de omgang met elkaar, en het voorkomen van vreemde toestanden in eigen hand.