Nieuw puntensysteem

De energiezuinigheid van een huurwoning telt na 1 juli vorig jaar mee bij het bepalen van de huurprijs. Verhuurders worden daardoor gestimuleerd energiebesparende maatregelen te nemen. Het resultaat is dat huurders een meer comfortabele woning krijgen en dat hun energierekening daalt. Per saldo hebben ze dan lagere woonlasten. Aedes en de Woonbond, de vertegenwoordigers van woningcorporaties en huurders zijn daarom blij met de nieuwe regeling. De ( maximale ) huur van huurwoningen wordt vastgesteld op basis van een puntentelling in het zogeheten woningwaarderingsstelsel (WWS). Tevens draagt de regeling bij aan energiebesparing in bestaande woningen en dus aan een beter klimaat. De Tweede Kamer heeft vandaag besloten dat het energielabel van een woning daarin voortaan meetelt. Woningen met een beter energielabel krijgen  extra punten, waardoor een hogere huur mogelijk is. Aedes en de Woonbond maakten daarvoor al in 2008 afspraken in het “ Convent Energiebesparing corporatiesector “ dat ze met toenmalig minister Vogelaar sloten Woonbond-directeur Roland Paping: Het mooiste is dat energiebesparende maatregelen voor huurders toch tot lagere woonlasten leiden omdat er minder geld weglekt naar de maandelijkse energierekening. Corporaties en huurdersorganisaties kunnen daarover afspraken vastleggen, daarvoor hebben Aedes en de Woonbond een woonlastenwaarborg ontwikkeld. Dat is een praktisch middel om huurders over de streep te trekken als ze twijfelen of ze uiteindelijk goedkoper uit zijn. Juist voor huurders met lagere inkomens is dat essentieel. Zij wonen vaker in woningen met een slechtere energielabel, waardoor zij nu nog een hogere energierekening hebben.
Aedes-voorzitter Marc Calon; Corporaties doen al veel aan energiebesparing, want dat is uiteraard een doel op zich. Deze aanpassing van het WWS maakt dat makkelijker. Je kunt natuurlijk veel meer investeringen doen als je daar via een hogere huur wat van terug ziet. En als huurder het niet in de portemonnee voelt, profiteren huurder en verhuurder daar allebei van. Win-win positie dus!