Welkom bij huurdervereniging De Bult

Het huren van een woning heeft veel voordelen, vanwege deze voordelen kiezen veel mensen er bewust voor om te huren. Wie een woning huurt van een woningcorporatie, zoals Patrimonium, huurt bij een professionele verhuurder. Een verhuurder die niet op winst uit is en dus geen woekerprijzen voor zijn woningen vraagt. Patrimonium heeft namelijk een maatschappelijke doelstelling en is daarnaast aan regels gebonden wat betreft de hoogte van de huur en de plichten die ze heeft ten opzichte van de huurder. Woningcorporaties hebben altijd het beste met hun huurders voor, zodoende weet je als huurder van Patrimonium altijd waar je aan toe bent.

Waarom de huurdersvereniging
Sinds jullie 2003 is Patrimonium een stichting geworden met een directeur/bestuurder, de consequentie was dat erdaardoor een huurdersvereniging moest komen die de belangen van de huurders vertegenwoordigd. Die huurdersvereniging"De Bult"is in 2003 opgericht en in 2010 is er een samenwerkingsovereenkomst overeengekomen met de stichting Patrimonium.
In 2015 is de nieuwe woningwet  in werking getreden, dit heeft de nodige consequenties voor de woningbouwcooperaties en ook voor de huurdersverenigingen. De minister heeft de huurdersverenigingen een grotere verantwoording gegeven, concreet betekent dat voor ons een grotere betrokkenheid bij de ontwikkeling van de sociale woningbouw in de gemeente Urk, dit houdt in dat wij een gelijkwaardige partij zijn bij het tot stand komen van de prestatieafspraken tussen de Gemeente en Patrimonium.

Aanspreekpunt
Ook zijn wij er natuurlijk als aanspreekpunt voor de huurders van Patrimonium, in het geval van problemen met de verhuurder, wij zijn daarvoor aangesloten bij de Woonbond, met name voor juridische zaken en ander advies.
Dit houd in dat wij een sterke huurdersorganisatie moeten hebben, met veel leden, een sterke stem dus bij overleg en onderhandeling.

Kantoor en bereikbaarheid
Wij hebben een eigen kantoor geopend op de Richel 4, boven het kantoor van Patrimonium, op afspraak kunnen wij daar met u afspreken , om uw problemen te bespreken. 
Actueel

Momenteel geen items beschikbaar.