Welkom bij huurdervereniging De Bult

Het huren van een woning heeft veel voordelen, vanwege deze voordelen kiezen veel mensen er bewust voor om te huren. Wie een woning huurt van een woningcorporatie, zoals Patrimonium, huurt bij een professionele verhuurder. Een verhuurder die niet op winst uit is en dus geen woekerprijzen voor zijn woningen vraagt. Patrimonium heeft namelijk een maatschappelijke doelstelling en is daarnaast aan regels gebonden wat betreft de hoogte van de huur en de plichten die ze heeft ten opzichte van de huurder. Woningcorporaties hebben altijd het beste met hun huurders voor, zodoende weet je als huurder van Patrimonium altijd waar je aan toe bent.

Lees verder

Afspraak gemaakt:

meer sociale

woningen bouwen

Van links naar rechts:
Willard Woord, De Bult
Wethouder Gerrit Post
Johan Oosterhoff, Patrimonium

De gemeente en Patrimonium gaan meer sociale woningen bouwen. Dat is één van de afspraken uit de Meerjarige Prestatieafspraken Wonen Urk die onlangs zijn ondertekend door wethouder Gerrit Post, Johan Oosterhoff, directeur van Christelijke Woonstichting Patrimonium en Willard Woord, voorzttter van Huurdersvereniging De Bult.


Een uniek gebeuren, want dit jaar zijn er voor het eerst meerjarige prestatieafspraken gemaakt, die de periode tot 2026 beslaan. "Hiermee sluiten de gemaakte afspraken aan bij de cyclus van de Visie Wonen die door de gemeente wordt opgesteld. De prestatieafspraken zijn gericht op het realiseren van doelen en ambitites uit deze Visie Wonen. Naast meerjarige afspraken hebben we ook concrete jaarafspraken opgesteld voor onder meer de bouwopgave, betaalbaarheid, duurzaamheid en wonen met zorg", laten de partijen weten. De drie zijn blij met de goede onderlinge samenwerking.

Wethouder Gerrit Post vertelt: "Ook de steeds belangrijkere thema's als leefbaarheid en sociale veiligheid staan promintent benoemd." Johan Oosterhoff van Patrimonium sluit daarbij aan: "Deze prestatieafspraken geven Patrimoinium het vertrouwen voor de komende jaren. Juist nu de vraag naar huurwoningen sterk toeneemt kunnen we ons maximaal inzetten voor voldoende betaalbare huurwoningen." Ook Willard Woord van De Bult is tevreden: "We zijn blij dat er meer sociale huurwoningen komen in een tijd dat koopwoningen voor steeds meer (jonge) mensen onbereikbaar worden en de wachttijd bij Patrimonium langer wordt."Nieuws

Hieronder de laatste nieuwsartikelen van de Woonbond. Als u hier op klikt, gaat u naar de website van de woonbond en kunt u het gehele nieuwsartikel lezen.

De Tweede Kamer wil dat de regering enkelglas in huurwoningen sneller aanpakt. De Kamer stemde in met een motie van Pieter Grinwis en Henri Bontenbal.


Woonbond.nl, 2022-11-23T16:20:00+01:00

De Tweede Kamer stemde vandaag voor een motie van SP Kamerlid Beckerman en D66 Kamerlid Boulakjar voor het steunen van kennisorganisaties op het gebied van wooncoöperaties.


Woonbond.nl, 2022-11-22T16:06:00+01:00

Eerst een woning. Dat is de kern van de nieuwe Aanpak dakloosheid 2023-2030 die staatssecretaris van Ooijen (Volksgezondheid), minister De Jonge (Volkshuisvesting) en minister Schouten (Sociale Zaken) op 5 december presenteren. 


Woonbond.nl, 2022-11-18T11:58:00+01:00