Welkom bij huurdervereniging De Bult

Het huren van een woning heeft veel voordelen, vanwege deze voordelen kiezen veel mensen er bewust voor om te huren. Wie een woning huurt van een woningcorporatie, zoals Patrimonium, huurt bij een professionele verhuurder. Een verhuurder die niet op winst uit is en dus geen woekerprijzen voor zijn woningen vraagt. Patrimonium heeft namelijk een maatschappelijke doelstelling en is daarnaast aan regels gebonden wat betreft de hoogte van de huur en de plichten die ze heeft ten opzichte van de huurder. Woningcorporaties hebben altijd het beste met hun huurders voor, zodoende weet je als huurder van Patrimonium altijd waar je aan toe bent.

Lees verder

Afspraak gemaakt:

meer sociale

woningen bouwen

Van links naar rechts:
Willard Woord, De Bult
Wethouder Gerrit Post
Johan Oosterhoff, Patrimonium

De gemeente en Patrimonium gaan meer sociale woningen bouwen. Dat is één van de afspraken uit de Meerjarige Prestatieafspraken Wonen Urk die onlangs zijn ondertekend door wethouder Gerrit Post, Johan Oosterhoff, directeur van Christelijke Woonstichting Patrimonium en Willard Woord, voorzttter van Huurdersvereniging De Bult.


Een uniek gebeuren, want dit jaar zijn er voor het eerst meerjarige prestatieafspraken gemaakt, die de periode tot 2026 beslaan. "Hiermee sluiten de gemaakte afspraken aan bij de cyclus van de Visie Wonen die door de gemeente wordt opgesteld. De prestatieafspraken zijn gericht op het realiseren van doelen en ambitites uit deze Visie Wonen. Naast meerjarige afspraken hebben we ook concrete jaarafspraken opgesteld voor onder meer de bouwopgave, betaalbaarheid, duurzaamheid en wonen met zorg", laten de partijen weten. De drie zijn blij met de goede onderlinge samenwerking.

Wethouder Gerrit Post vertelt: "Ook de steeds belangrijkere thema's als leefbaarheid en sociale veiligheid staan promintent benoemd." Johan Oosterhoff van Patrimonium sluit daarbij aan: "Deze prestatieafspraken geven Patrimoinium het vertrouwen voor de komende jaren. Juist nu de vraag naar huurwoningen sterk toeneemt kunnen we ons maximaal inzetten voor voldoende betaalbare huurwoningen." Ook Willard Woord van De Bult is tevreden: "We zijn blij dat er meer sociale huurwoningen komen in een tijd dat koopwoningen voor steeds meer (jonge) mensen onbereikbaar worden en de wachttijd bij Patrimonium langer wordt."Nieuws

Hieronder de laatste nieuwsartikelen van de Woonbond. Als u hier op klikt, gaat u naar de website van de woonbond en kunt u het gehele nieuwsartikel lezen.

Huurders ontvangen binnenkort een nieuwe 'WOZ-beschikking' van hun gemeente. Huur je een sociale huurwoning? Dan is de WOZ-waarde belangrijk. De 'maximaal toegestane huurprijs' van je woning hangt mede af van de WOZ-waarde.


Woonbond.nl, 2023-01-27T14:58:00+01:00

De Tweede Kamer bespreekt binnenkort de Wet goed verhuurderschap, waarmee gemeenten foute verhuurders kunnen aanpakken. De wet is een grote stap vooruit, maar mist nog een belangrijk onderdeel.


Woonbond.nl, 2023-01-26T10:20:00+01:00

De lokale lasten voor huurders in grote gemeenten stijgen dit jaar met gemiddeld 3,2%. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksuniversiteit Groningen, die lokale heffingen in 39 grote gemeenten onderzocht.


Woonbond.nl, 2023-01-25T16:55:00+01:00

Minister Jetten wil de salderingsregeling voor zonnepanelen afschaffen. De Woonbond pleit voor een alternatief waarbij juist huurders wél het voordeel van zonnepanelen houden.


Woonbond.nl, 2023-01-19T14:50:00+01:00

De minimale subsidie voor mensen met een blokaansluiting is bekend. Verhuurders en VvE’s kunnen met deze bedragen alvast de voorschotbedragen verlagen.


Woonbond.nl, 2023-01-18T16:55:00+01:00